PRÍBEH DEKLARÁCIE

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Deklarácia Vráťme šport do rodiny, bola sformovaná na základe výsledkov konferencie Dieťa, rodič, šport, ktorá sa uskutočnila v dňoch 1. - 2. júna v Banskej Bystrici. Jej hlavnými signatármi sú: Slovenský olympíjsky výbor, mesto Banská Bystrica (v čase konania konferencie s titulom Európske mesto športu 2017), Univerzita Mateja Bela, VŠC Dukla Banská Bystrica, Časopis Svet ŠPORTU.

V SPOLUPRÁCI
S EURÓPSKYM MESTOM ŠPORTU

BANSKÁ BYSTRICA

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

DÔLEŽITÉ TÉMY,
SILNÍ PARTNERI

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Na pomoc pri definovaní problémov počas odbornej pracovnej skupiny a tvorbe samotnej Deklarácie, sme sa opierali o reálne skúsenosti silných partnerov Slovenského športu. 
Slovenský olympijský výbor zastupoval počas konferencie jeho prezident, pán Anton Siekel. VŠC Dukla Banská Bystrica bolo zastúpené jeho veliteľom, ppl. Romanom Benčíkom. V rámci odbornej talkshow svoje poznatky predniesol prezident Slovenského atletického zväzu, Peter Korčok. Akademickú sekciu za Univerzitu Mateja Bela, zastupovali profesor Ivan Čilík a vysokoškolský pedagóg Martin Pupiš.

PRACOVNÁ SKUPINA
A JEJ VÝSTUPY

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Deklarácia Vráťme šport do rodiny, je tvorená odporúčaniami a riešeniami v konkrétnych oblastiach športovania detí, a mládeže v rámci rodiny, v návaznosti na činnosť školy, obce, športových klubov a zväzov a príslušných ministerstiev.

 

© ŠPORT DO RODINY | Nezávislá iniciatíva | 2017 - 2019
Vytvorené systémom Audience Toolkit.